งานก่อสร้างร้อยเอ็ด

ท่านใดสนใจทำงาน หรือว่างงานอยู่มีความต้องการทำงานด้านการก่อสร้าง

ช่างปูน และแรงงานสำหรับการก่อสร้างในด้านด่างๆ

#ต้องการจำนวนมาก
#ช่างปูน
#ช่างก่อสร้าง
#งานก่อสร้าง
ติดต่อช่างหมู
โทร.080-7555998

 เมนูหลัก
น้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นของสมเด็จพันปีหลวงต่อพสกนิกรชาวไท พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  ประวัติความเป็นมา  อำนาจหน้าที่  กำลังพล ตม.จว.ร้อยเอ็ด  พื้นที่รับผิดชอบ กฎหมาย/ข้อบังคับ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร  DOWNLOAD  คู่มือประชาชน  การจัดซื้อ จัดจ้าง Link

ค้นหาบทความ