วีซ่าครบกำหนดในเดือน กรกฎาคม 2563 สามารถมาต่อวีซ่าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ วีซ่าจะครบกำหนดวันอนุญาต ในเดือน กรกฎาคม 2563 ให้นำเอกสารมายื่นขอต่อวีซ่า

ที่ ตม. จว. ร้อยเอ็ด ก่อนวีซ่าของท่านจะสิ้นสุดลง ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป

สามารถนำเอกสารมาติดต่องาน บริการคนต่างด้าวได้ตามวันเวลาราชการ 

หรือโทรสอบถามข้อมูล และขอคำปรึกษาได้ที่เบอร์ 043-515179

 เมนูหลัก
น้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นของสมเด็จพันปีหลวงต่อพสกนิกรชาวไท พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  ประวัติความเป็นมา  อำนาจหน้าที่  กำลังพล ตม.จว.ร้อยเอ็ด  พื้นที่รับผิดชอบ กฎหมาย/ข้อบังคับ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร  DOWNLOAD  คู่มือประชาชน  การจัดซื้อ จัดจ้าง Link

ค้นหาบทความ