เมนูหลัก
 ประวัติความเป็นมา  อำนาจหน้าที่  กำลังพล ตม.จว.ร้อยเอ็ด  พื้นที่รับผิดชอบ กฎหมาย/ข้อบังคับ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร  DOWNLOAD  คู่มือประชาชน  การจัดซื้อ จัดจ้าง Link
 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 มีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่ บริเวณชั้น 1 ในอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ "โอท็อปซิตี้” ที่อยู่เลขที่ 3/1 ถนนเปรมประชาราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

จังหวัดร้อยเอ็ด มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(เพิ่มเติม)

จังหวัดร้อยเอ็ด มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(เพิ่มเติม)

ดูรายละเอียด »

การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

ดูรายละเอียด »

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

ข่าวประชาสัมพันธ์ การป้องกัน และเฝ้าระวัง COVID-19

ดูรายละเอียด »

ประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับได้รับอนุมัติให้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ดูรายละเอียด »